Behandlingar

Helhetshealing
-för ett ökat Välmående

Öka ditt välmående med behandlingar och kurser hos RoSans Balans. 

Du väljer mellan Helhetshealing, Läkande samtal och Kanalisering.

Den healing teknik jag arbetar med är Helhetshealing. 

Denna behandlingsform är djupverkande och påverkar både kropp, själ och sinne.

Blockeringar stoppar energiflödet!

Ju färre blockeringar desto bättre energiflöde vilket ger ökat välmående.

Blockeringar i människans kropp är det vi upplever som problem, antingen fysiskt eller psykiskt. I en behandling tar vi bort de blockeringar som går och får igång klientens egen läkningsprocess och energiflöde.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning där vi på olika sätt hjälper klienten se sambanden mellan fysiskt och själsligt mående, och lär ut hur de kan göra istället. Detta är ofta en viktig del i vårt arbete.

En behandling tar 1 – 1½ timme.

Är det svårt att sätta gränser? Hur har du det i dina relationer? Är stressen överväldigande? Hur är det med din oro? 

I våra samtal får du hjälp att se bakom dina problem och hitta fram till nya lösningar. 

Du lär dig bryta mönster när det så behövs. 

Samtal tar 1-1,5 timme.

 Vet om att; 

Du har all kunskap inom dig!

Vi tar ett helhetsgrepp på din situation och jobbar med det som är viktigt för dig just nu.

Du lär dig titta inåt, hitta vägen till ditt hjärta och jobba med ditt välmående.

Du lär dig använda enkla och effektiva verktyg på ett bra sätt.

Du blir stärkt och får en möjlighet att växa i balans. 

Du ökar din glädje i livet och släpper loss din kreativitet!

Till vår hjälp har vi verktygslådan som består av ; 

Helhetshealing – Kanalisering – Regression – Hjärtprocesser – Meditation 

 Stresshantering genom Mental Träning 

och mycket mer än så …

Så vad behöver just Du för att du ska få mer Balans i Ditt liv? 

 

Ibland är det nyttigt att få ta del av våra guiders och vägledares kunskap. 

Många använder sig att Kanalisering när de befinner sig vid ett vägval. 

Här tar du med dig din frågeställning om ditt liv. Jag ställer frågan till din guide. Du har även möjlighet att ställa följdfrågor. 

Tidsåtgång: 1 timme

Här hjälper jag dig att gå tillbaka till händelser som din själ vill visa, det kan vara från barndomen eller från tidigare liv.

Jag utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när jag tror att ditt mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på annat sätt.

Jag arbetar inte med hypnos.

En regression tar 1-3 timmar.

Denna metod görs alltid när du är på plats hos mig.

Vi kan hjälpa många djur till ett bättre mående genom att kombinera djurkommunikation och healing. Denna form av behandling är inriktad på djurets helhetsbild och dess själsliga och fysiska mående.
Behandlingen tar ca 1 timme och inleds med kommunikation.

Som djurägare ska du vara med under behandlingen och kanske passa på att ställa frågor både till kommunikatören och till ditt djur.

Tänk på att vår behandling aldrig får ersätta kontakt med veterinär om det behövs, däremot går det väldigt bra att kombinera.

Har du inte möjlighet att ta ditt djur till mig så kör jag ut till dig enligt överenskommelse. 

    Vi följer de regler och förordningar som gäller för vår verksamhet.