Kurser och Behandlingar

RoSan-Balans

Hos mig kan du ta del av både kurser och behandlingar i Helhetshealing, Kanalisering, Regression och mycket mer.

Jag arbetar alltid med små elevgrupper.

För mig är det viktigt att varje elev får den hjälp och stöttning som behövs, därför arbetar jag alltid med små elevgrupper. Jag har max 6 elever per kurs och då får alla det utrymme som var och en behöver.

Kurser

Helhetshealing

RoSans-Balans-Behandling

Den stora skillnaden mellan Helhetshealing och andra healingtekniker är att här får du lära dig att använda din egen kraft och styrka.

Du lär dig utföra behandlingarna med kunskap, i balans, säkerhet och trygghet.
Läs mer


Lär Dig Meditera

RoSans-Balans-Lär-dig-meditera

Att nå högre nivåer av medvetandet innebär att du kan nå högre nivåer av kunskap.

Det är en förståelse för hur allt hänger ihop och påverkar varandra på djupet och på ytan.
Läs mer


Kanalisering

RoSans-Balans-Kanalisering

Kanalisering, att kommunicera med andra sidan, med anhöriga eller med våra guider och vägledare.

Att kunna få svar på de frågor du vill ställa, att veta att du inte är ensam, anledningarna är många för att ..
Läs mer


Kurs i Regressionsteknik

RoSans-Balans-Regression

På denna kurs får du lära dig att leda klienter i regression. Det innebär att vi hjälper en klient att föras (oftast) bakåt, men ibland även framåt i tiden. Vi låter klientens själ styra och välja vad som är viktigt för klienten att uppleva “just nu”. Alla regressioner skall utföras i trygghet och med kunskap.
Läs mer

Behandlingar

Jag erbjuder olika behandlingar för kropp och själ

RoSans-Balans-Behandling

allt beroende på klientens individuella behov. Metoden jag använder är Helhetshealing som är en kraftfull och effektiv behandlingsteknik för kropp och själ.

Övriga behandlingsmetoder som jag använder är regressioner, kanalisering eller medial rådgivning, djurkommunikation och djurhealing.


Behandling i Helhetshealing

RoSans-Balans-behandling

Jag arbetar med alla nivåer av Healing, healingtekniken som jag använder är Helhetshealing.

Blockeringar i kroppen stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ökat välmående.

Denna behandlingsform är djupverkande och påverkar både kropp och själ.

Blockeringar i människans kropp är det vi upplever som problem, antingen fysiskt eller psykiskt. I en behandling tar vi bort de blockeringar som går och får igång klientens egen läkningsprocess och energiflöde.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning där vi på olika sätt hjälper klienten se sambanden mellan fysiskt och själsligt mående, och lär ut hur de kan göra istället. Detta är ofta en viktig del i vårt arbete.

En behandling tar 1 – 1½ timme.

RoSans-Balans-Boka-Direkt

Kanalisering

RoSans-Balans-Kanalisering

Att få kontakt med andra sidan och med guider och vägledare, kan vara en stor hjälp.

Jag hjälper dig gärna med en Kanalisering och medial rådgivning.

RoSan-Balans-Boka-Direkt

Regressionsbehandling

RoSans-Balans-Behandling-Regression

Här hjälper jag klienten att gå tillbaka till händelser som klientens själ vill visa, det kan vara från barndomen eller från tidigare liv.

Jag utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när jag tror att klientens mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på annat sätt.

Jag arbetar inte med hypnos.

En regression tar 1-3 timmar.
Kontakta mig och boka din tid här


Djurkommunikation och Djurhealing

RoSans-Balans-Behandling-Djurkommunikation och Djurhealing

Vi kan hjälpa många djur till ett bättre mående genom att kombinera djurkommunikation och healing. Denna form av behandling är inriktad på djurets helhetsbild och dess själsliga och fysiska mående.
Behandlingen tar ca 1 timme och inleds med kommunikation.

Som djurägare ska du vara med under behandlingen och kanske passa på att ställa frågor både till kommunikatören och till ditt djur.

Tänk på att vår behandling aldrig får ersätta kontakt med veterinär om det behövs, däremot går det väldigt bra att kombinera.
Kontakta mig och boka din tid här