Behandlingar

Den healing teknik jag arbetar med är Helhetshealing. 

Denna behandlingsform är djupverkande och påverkar både kropp och själ.

Blockeringar i människans kropp är det vi upplever som problem, antingen fysiskt eller psykiskt. I en behandling tar vi bort de blockeringar som går och får igång klientens egen läkningsprocess och energiflöde.

Med andra ord blockeringar stoppar energiflödet, ju färre blockeringar desto bättre energiflöde och ökat välmående.

Varje behandling startar med samtal och rådgivning där vi på olika sätt hjälper klienten se sambanden mellan fysiskt och själsligt mående, och lär ut hur de kan göra istället. Detta är ofta en viktig del i vårt arbete.

En behandling tar 1 – 1½ timme.

Ibland behöver vi någon att prata med, där vi kan säga allt utan att behöva tänka på hur vi säger det. En plats där allt som sägs stannar kvar. Där vi får lov att ventilera våra tankar och hitta nya lösningar. 

Här hos mig får du hjälp med det du behöver.  Vi tar ett Helhetsgrepp på din situation och jobbar med det som är viktigt för dig just nu. 

För att få balans i våra liv behöver vi titta inåt och jobba med vårt välmående.

Effekterna blir märkbara i vår vardag. Du lär dig använda verktygen du får på ett bra och enkelt sätt.  

Så vad behöver Du för att Du ska få mer Balans i Ditt Liv? 

Vad är det som är viktigast för dig just nu? Vilka lösningar passar bäst för dig?

Behöver du lära dig reducera och hantera stress och oro på ett enkelt och effektivt sätt?  Behöver du lära dig bryta ditt tankemönster? Hur ser ditt behov ut?

Kontakta mig så hittar vi ett bra upplägg för dig.

Ta del av de effektiva verktyg jag förmedlar. Du får kunskapen här. 

Alla behandlingar går att få både på distans och på plats förutom Regression som endast sker på plats. 

Är det svårt att sätta gränser? Hur har du det i dina relationer? Är stressen överväldigande? Hur är det med din oro? 

I våra samtal får du hjälp att se bakom dina problem och hitta fram till nya lösningar. 

Du lär dig bryta mönster när det så behövs. 

Samtal tar 1-1,5 timme.

Ibland är det nyttigt att få ta del av våra guiders och vägledares kunskap. 

Många använder sig att Kanalisering när de befinner sig vid ett vägval. 

Här tar du med dig din frågeställning om ditt liv. Jag ställer frågan till din guide. Du har även möjlighet att ställa följdfrågor. 

Tidsåtgång: 1 timme

Här hjälper jag dig att gå tillbaka till händelser som din själ vill visa, det kan vara från barndomen eller från tidigare liv.

Jag utför endast regressioner i terapeutiskt syfte, det vill säga, när jag tror att ditt mående beror på låsta händelser från förr som vi inte har kommit åt på annat sätt.

Jag arbetar inte med hypnos.

En regression tar 1-3 timmar.

Denna metod görs alltid när du är på plats hos mig.

Vi kan hjälpa många djur till ett bättre mående genom att kombinera djurkommunikation och healing. Denna form av behandling är inriktad på djurets helhetsbild och dess själsliga och fysiska mående.
Behandlingen tar ca 1 timme och inleds med kommunikation.

Som djurägare ska du vara med under behandlingen och kanske passa på att ställa frågor både till kommunikatören och till ditt djur.

Tänk på att vår behandling aldrig får ersätta kontakt med veterinär om det behövs, däremot går det väldigt bra att kombinera.

Har du inte möjlighet att ta ditt djur till mig så kör jag ut till dig enligt överenskommelse. 

Vi följer de regler och förordningar som gäller för vår verksamhet.