Texter från anubis

Kanalisering av Anubis

2007 lärde jag mig tekniken Kanalisering. Sedan dess har jag kanaliserat regelbundet. Mina guider och vägledare har varierat genom åren som det gör för alla som kanaliserar. För mig är Anubis starkt närvarande vid mina Kanaliseringar eftersom det är så vi har bestämt när vi nått en viss punkt av utveckling. Nu är tiden här, liksom Anubis och hans kunskap. 

Läs den uråldriga kunskapen som Anubis förmedlar för att hjälpa till att öka den mänskliga medvetenheten på jorden. Ett Högre Medvetande, en väg in till den nya dimensionen, där vi lever vår egen djupa kunskap, lyssnar och agerar från våra hjärtan. Du kommer långt när du lever från ditt hjärta, du kommer få tillgång till ännu mer kunskap när du lever med en aktiverad MerKaBa.

Vi människor skapar hela tiden vår egen verklighet, nu gör många av oss det från vår hjärna, vårt ego. Det innebär att lika mycket gott vi skapar, lika mycket av det vi inte vill ha skapar vi. Här lever polariteten. 

När vi lär oss att leva från våra hjärtan på riktigt, inte bara med intentionen, utan när vi är Hjärtförankrade och har landat i oss själva i våra stjärnrum i våra hjärtan, det är då gör vi verklig skillnad. Då skapar vi våra liv med enbart Kärlek som grund. Här är nästa dimension där vi är direktskapande av det vi önskar och vill ha. 

Jag hoppas du kan hitta de ledtrådar du behöver i Anubis ord.

Texterna kommer efterhand som Anubis förmedlar, därav olika tidsskillnader mellan publiceringarna. 

Varma hälsningar

// Rosan

Rose-Marie Rosdahl