Lär Dig Meditera

Högre Medvetande – mer kunskap

En högre medvetenhet innebär att du kan nå högre nivåer av kunskap som kommer inifrån dig själv, närmare bestämt från ditt hjärta.

Det är kunskap, insikt och förståelse för alla nivåer som finns inom dig och utanför. Det är en förståelse för hur allt hänger ihop och påverkar varandra på djupet och på ytan, förmågan att se de små detaljerna utan att förlora helheten.

Allt har en mening och en anledning, och vi är alla lika viktiga i alla sammanhang. När vårt medvetande expanderar, ökar även den mänskliga intelligensen och nya delar av hjärnan aktiveras.

Vissa människor använder sina nya kunskaper för forskning eller utveckling av ny teknik, andra använder det intuitivt till att utforska mer inom sig själva och att hjälpa och stödja andra. 


Lär dig meditera, finn din inre kunskap
Högre medvetande Del I

Att leva från Hjärtat. Många vill gärna leva från Hjärtat, men väldigt få personer kan egentligen säga hur det går till. De flesta har en något diffus uppfattning om hur man gör för att leva från hjärtat och är nöjda med det. För mig räcker inte det eftersom det finns två väldigt specifika rum i ditt hjärta som du kan lära dig att nå.

På kursen får du lära dig en väldigt konkret väg till ditt Hjärta; du får lära dig att veta att du säkert är där, hur du stannar kvar där, hur du arbetar med dig själv där och hur du snabbt tar dig dit om du trillar ur.
En kunskap som hjälper dig under resten av ditt liv.

Vi aktiverar din Krona, som är en del i din ljuskropp. Kronan hjälper bl.a. till att aktivera ditt tredje öga.
Du får även lära dig att använda din Pranatub som är en annan del av din ljuskropp. Via din Pranatub hämtar du din energi direkt från Jorden och från Solen – inte från andra människor.

Kvällskurs med 4 kurstillfällen
Pris 1250:- + kursmaterial
Ta mig till kursschema


RoSans-Balans-Workshop
RoSans-Balans-Enkla

Det här är en WORKSHOP på 3 timmar. 

En kort studie i Personlig Utveckling och Högre Medvetande.

Vi går igenom enkla och effektiva verktyg som du har glädje av genom hela ditt liv framöver. Verktygen är enkla och effektiva för att du lätt ska kunna använda dessa i din vardag. Du hittar din balans och styrka snabbare än tidigare. 

Hitta nästa kurs här

RoSans-Balans-Meditaion
Uppföljning av Effektiva Verktyg

Här träffas vi över en enkel kopp och delar med oss av våra erfarenheter. Vi gör Hjärtmeditationen tillsammans. Du får svar på dina frågor och funderingar. Du får kunskap om hur du kan utöka förmåga att Leva från Hjärtat. Ta med ditt material. 

Hitta nästa uppföljningskurs här