Texter-från-Anubis-RoSans-Balans

Texter från Anubis – Kanalisering

 

Anubis kommer för att väcka upp gammal kunskap i ny tid! 

Den klokhet och visdom som Anubis bär, kan du ta del av här. 

Vi har en möjlighet att lära oss leva från vårt hjärta på riktigt, få möjlighet att nå all den kunskap som vi bär med oss. 

Hitta kontakten med dig själv, lyssna inåt och agera efter det du vet är rätt för dig.

Jag kanaliserar Anubis 

2007 lärde jag mig tekniken Kanalisering. Sedan dess har jag kanaliserat regelbundet. Mina guider och vägledare har varierat genom åren som det gör för alla som kanaliserar. Guiderna lämnar ofta väldigt privata ord som inte ska förmedlas. 

Anubis har varit väldigt tydlig med vilka delar av hans kanaliseringar som ska förmedlas vidare. Texterna kommer jag att förmedla allt eftersom de kommer, följ mig gärna Facebook r att veta när texterna kommer ut. 

 

Tänk alltid på, när det kommer hälsoråd, använd ditt sunda förnuft. 

Jag hoppas du kan hitta de ledtrådar du behöver i Anubis ord. 

 

Du kan också titta in på www.texterfrananubis.se 

Varma hälsningar

//Rosan 

Rose-Marie Rosdahl

Texter från Anubis innehåller

Tusenårig Egyptisk Kunskap för en Ny Tid

I böckernas texter får du ta del av Anubis ord. 

Texterna är Kanaliserade via den teknik som jag också lär ut. 

Läs texterna, ta en paus och läs texterna om igen. Ju mer du läser desto mer nyanser kommer du att se och förstå.

Här nedanför har du ett antal texter från böckerna.